4 uAYaq anasA� xE�stE�xanada A�ldA? a�� AzE�rbaycanda

cheap pills xestexanahshs8 Cheap order trimoxivanc charboleps how much Pills mycelex-g purchase

DOSYE.AZ org-a istinadE�n.

A�smayA�llA� rayonunda 4 uAYaq anasA� dA?nyasA�nA� dE�yiAYib.

Rayonun MirzE� ??lE�kbE�r Sabir kA?A�E�sindE� yaAYayan 45 yaAYlA� NE�zakE�t DE�mirova kE�skin aAYrA�larla A�smayA�llA� Rayon ME�rkE�zi XE�stE�xanasA�nda A�atdA�rA�lA�b.

HE�kimlE�r ilk tibbi yardA�mdan sonra xE�stE�yE� kE�skin baAYA�rsaq keA�inmE�zliyi, A?rE�k-damar A�atA�AYmazlA�AYA� diaqnozu qoyaraq tE�cili cE�rrahiyE� E�mE�liyyatA� olunmasA�na qE�rar veriblE�r.

AilE�sinin icazE�silE� xE�stE� cE�rrahiyE� AYA�bE�sinE� qaldA�rA�larkE�n dA?nyasA�nA� dE�yiAYib.

NE�zakE�t DE�mirovanA�n A�lmE�sinE� sE�bE�b kimi xE�stE�xanaya gec A�atdA�rA�lmasA� gA�stE�rilir. ME�rhumun hE�yat yoldaAYA�nA�n sA�zlE�rinE� gA�rE� o, son 10 ilE� yaxA�ndA�r ki, bu xE�stE�liyi tez-tez yA?ngA?l formada keA�irib. Bu dE�fE� dE� xE�stE�nin eyni duruma dA?AYmE�sinin keA�ici olacaAYA�nA� zE�nn edE�n yaxA�nlarA� onu aAYA�rlaAYdA�qdan sonra xE�stE�xanaya A�atdA�rA�blar vE� hE�yatA�nA� xilas etmE�k mA?mkA?n olmayA�b.(ARB TV) Pills Purchase Order

    Oxunma sayı (64)

Pin It

Şərh üçün bağlıdır.