NazpE�ri: A�lhamE� Quliyeva yuxuma girib, hallalA�q istE�di

online cymbalta generic review Purchase atrovent-hfa inhaler price http://thelonghaul.org/archives/8946 Order 1517567353_nazperi_dosteliyeva_092 buy depo provera shot no prescription

a�?XE�zE�ra�? TV-dE� yayA�mlanan a�?HE�r AYey daxila�? veriliAYinin bugA?nkA? qonaAYA� Xalq artisti NazpE�ri DostE�liyeva olub.

MA?AYE�nni proqramda illE�rdir ki, kE�lmE� kE�smE�diyi mE�rhum Xalq artisti A�lhamE� Quliyeva barE�dE� aA�A�qlama verib.

DostE�liyeva bildirib ki, A�lhamE� onun yuxusuna girib, ifaA�A�dan halallA�q istE�yib:

a�?Bu xanA�mla baAYlA� mE�nE� A�ox suallar veriblE�r, cavab vermE�miAYE�m. A�zA?mE� yaraAYdA�rmA�ram ki, dA?nyasA�nA� dE�yiAYmiAY insan haqqA�nda danA�AYA�m. A�lE�ndE�n sonra A?A� gA?n yuxuma girdi. Dili ilE� dedi ki, mE�nE� hallalA�q ver. BaAYA�mA� baAYlayA�b Allaha dua etdim.

A�rpE�yi atA�b yasin sA?rE�si oxudum. Ola bilsin ki, kE�nardan mE�ni fE�rqli gA�rE� bilE�rlE�r. Amma A?rE�yim A�ox yumAYaqdA�r. ME�hz bu xarakterimE� gA�rE� problem yaAYamA�AYam. Bu yuxunu heA� kimE� danA�AYmamA�AYam. A�deal insan deyilik, sE�hv addA�m da atA�rA�q. Bu, o demE�k deyil ki, A�lE�n insanlarA�n haqqA�nda danA�AYasana�?. Pills

    Oxunma sayı (10)

Pin It

Şərh üçün bağlıdır.