8144_28

AAYdam TE�hsilindE�n a�?E�xlaq vE� mE�dE�niyyE�t sE�viyyE�sia�?ni gA�s...

Son vaxtlar AzE�rbaycan mE�murlarA�nA�n mA?stE�qil mediaya qarAYA� aA�A�q aAYkar sE�lib yA?rA?AYA? mA?AYahidE� olunur. Bu dE�fE� A�z sE�viyyE�sini, E�xlaq vE� mE�dE�niyyE�t sE�viyyE�sini gA�stE�rE�n A?nvan AAYdam TE�hsil...