gedebey-ib

A�cra baAYA�A�sA�nA�n a�?saxta veterana�? biznesi ifAYa olunub a�� NAR...

Regiyon XE�bE�rE� istinadE�n. Bir neA�E� ay bundan E�vvE�l GE�dE�bE�y rayon A�cra HakimiyE�tinin baAYA�A�sA� Ramiz Yediyarovun veteranlA�q statusu dA?zE�ltdirmE�k adA� ilE� vE�tE�ndaAYlardan kA?tlE�vi surE�tdE� pul yA�AY...